European Joint Programme on Rare Diseases Call

Az EJP-COFUND mechanizmus keretein belül megnyitják az European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) Joint Transnational Call-t (JTC 2019) a ritka betegségekre irányuló nemzetközi kutatási projektek támogatására. A pályázati felhívás alapján cél a tapasztalatcsere és hatékony együttműködés kialakítása egy interdiszciplináris projektben, mely a betegek számára egyértelműen hasznos.

Részletes tájékoztató érhető el a honlapon többek között a szükséges és a kizárt kutatási témákról is, az Európai Unióban elfogadott "ritka betegség" definícióját figyelembe véve. Legalább 4, legfeljebb 6 résztvevő partner kell, minimum 4 különböző országból és egy országból maximum 2 partner csatlakozhat. Fontos, hogy bátorítják a konzorciumokat, hogy az alulreprezentált országokból (Csehország, Szlovákia, Észtország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Törökország) is vegyenek be partnereket: a így lehetőség van még további két partnert bevonni a maximumon felül (megnövelve a számot 8-ra).

Kiemelten fontos, hogy a nemzeti kapcsolattartókkal a jelentkezők egyeztessenek a pályázati alkalmasságról a beadást megelőzően. Magyarország nemzeti kapcsolattartói:
Nemerkényi Előd (Tel: +36 1 8963987, email: elod.nemerkenyi@nkfih.gov.hu)
Tóth Gábor (Tel: +36 1 8961727, email gabor.toth@nkfih.gov.hu)

A kétfordulós pályázati felhívás menyitása: 2018.12.14.
Elő-pályázat benyújtási határidő: 2019.02.14.
Végső pályázat benyújtási határidő: 2019.06.11.

Link: http://www.erare.eu/joint-call/1st-joint-call-european-joint-programme-r...