ELIXIR Hungary vezető kutatói találkozó

2019. szeptember 16-án tartotta az ELIXIR Hungary éves vezető kutatói találkozóját a TTK-n. A témák az előzetesen meghirdetett napirendi pontok alapján lettek tárgyalva.

Dr. Győrffy Balázs, Head of Node kérte a jelenlévőket adatszolgáltatásra a Node honlapja (http://elixir-hungary.org) számára. Ezt követte Herman Péter összefoglalója az adminisztratív teendőkről, közte a jelenleg elkészítés alatt álló Collaboration Agreement állapotáról.

A szerver fejlesztések témájában Dr. Barta Endre Technical Coordinator mutatta be az EGA és Beacon adatbázisokat és magyar szerver létrehozását indítványozta. Dr. Bálint Bálint Training Coordinator a jelenleg prototípus Galaxy szerver működéséről, oktatási felhasználásáról és bővítésének szükségességéről tájékoztatott minket. Többen jelezték a szerver fejlesztések munkacsoportjaiba való bekerülési szándékot, melyek vezetését előbb említett két kutató vállalta magára.

Az oktatási programokbeli együttműködés egyre szükségesebbé válásának lehettek a résztvevők szemtanúi. Az országban több egyetemen oktatnak bioinformatikát, az ELTE-n már specializációként is a Biológia MSc keretében, míg a PTE által elnyert Erasmus+ pályázat (1, 2, 3) révén várható bioinfomatika szak képzési tervének összeállítása is (erről Dr. Gyenesei Attilától, Technical Coordinator, hallhattunk összefoglalót). Utóbbi elkészítését segíti elő az alakuló oktatási munkacsoport (vezetését Gyenesei Attila vállalta fel) a Node-on belül, hogy jövőbeli előterjesztése a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál átgondolt lehessen. Dr. Tusnády Gábor tájékozatott az újonnan létrejött Bioinformatika tudományos bizottságról az MTA-n belül (korábban osztályközi állandó bizottság), mely lehetővé teszi az MTA doktora cím megszerzését bioinformatika tudományterületen. A Carpentries instruktorokról, kurzusok tapasztalatairól számolt be Dr. Sebestyén Endre, felhívva a figyelmet a hallgatóktól jövő növekvő érdeklődésre (melyet megerősített az ELTE-n oktató Erdős Gábor is). Cél lenne az egyetemenkénti 1-2 Carpentries instruktor megléte, akik bevezetnék az érdeklődőket a (bio)informatika világába soft skill-ek elsajátítása révén.

Csoportmunkával (ELIXIR Communities) kapcsolatos rövid ismertetések hangzottak el Erdős Gábor (Intrinsically Disordered Proteins), Dr. Tusnády Gábor (3D-Bioinfo), Dr. Monostory Katalin (HCNV) részéről. Említésre került egy várható idei NKFIH által benyújtásra kerülő pályázat az European Joint Programme által, a Rare Diseases Community keretében.

Végül Dr. Győrffy Balázs ismertette a jelenleg futó és részvételre lehetőséget adó pályázatokat (CONVERGE, EOSC-Life, Beyond 1 Million genomes), Dr. Horváth Péter, Training Coordinator, az ERA-PERMED pályázati lehetőségre, Dr. Bálint Bálint az NKFIH pályázataira (Kompetenciaközpontok létrehozása, nemzetközi kutatási infrastruktúra kihasználása) hívta fel a figyelmet.

Időpont: 2019.09.16. 10:00 - 11:30
Helyszín: TTK 3. emeleti II. tárgyaló (D 3.09C)