Útmutató a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottságba való (át)jelentkezéshez

A Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság ténylegesen működni csak a 2020-as őszi választás után tud majd, a választott bizottságával és az alanyi jogon bejelentkezett akadémikusokkal. 

  • Aki már köztestületi tag tudományos vagy osztályközi tudományos bizottságban, kérheti az átjelentkezését a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság köztestületéhez. Az átjelentkezésről az illetékes Osztály dönt. 
    Az átjelentkezési kérelem szabadon fogalmazott elektronikus levél, melyben szükséges feltüntetni a kérelmező jelenlegi bizottságát és az átjelentkezés rövid indoklását. A kérelmet az alábbi email címre szükséges eljuttatni: koztestulet[at]titkarsag.mta.hu
  • Aki nem tagja az MTA köztestületénekköztestületi tagi felvételét az MTA honlapján keresztül, a https://mta.hu/hatteranyagok/jelentkezes-a-koztestuletbe-a-felveteli-eljaras-rendje-105540 oldalon megadott eljárásrendet követve tudja kezdeményezni a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság köztestületébe. A felvételi kérelemről a Biológiai Tudományok Osztálya dönt.

 

A köztestületi felvételi és átjelentkezési kérelmeket az Osztályok 2020 februárja óta folyamatosan tárgyalják a havi rendszerességű osztályüléseken.  

Az áttekinthetőség kedvéért az emaileket kéretik a jelenlegi bizottságvezetőinek másolatban elküldeni (Pongor Sándor elnök pongor[at]itk.ppke.hu, Tusnády Gábor titkár, tusnady.gabor[at]ttk.mta.hu)

Megjegyzés:

Az akadémikusok kivételével minden köztestületi tag csak egy tudományos vagy osztályközi tudományos bizottság köztestületébe kerülhet be választás útján, és csak ebbe az egy bizottságba választhat és választható (az illető a korábbi tud. bizottsági tagságát és köztestületi kapcsolódását, valamint az ottani szavazati jogát elveszíti).