Alkalmazott Bioinformatika az Élettudományokban Konferencia, Leuven, Belgium

Schulc Klára, Takashi Hamada és Bartha Áron

Március 9-11-ig került megrendezésre Leuven-ben az „Alkalmazott Bioinformatika az Élettudományokban” című konferencia, melyen a tavalyi Semmelweis Egyetem Bioinformatika tanszéke által kiíirt tanulmányi verseny első két helyezettje is részt vett: Schulc Klára és Takashi Hamada, mindketten az Általános Orvostudományi Karról.

Schulc Klára beszámolója:

A konferencia bioinformatikai módszerek biológiai kutatásokban való felhasználásáról mutatott be különböző megközelítéseket. Így az első délelőtt során a gépi tanulás alapú képanalízis alkalmazásáról mutattak be példákat, a módszert számos esetben szövettani metszeteken alkalmazva. Egy érdekes kutatásban például képesek voltak szomatikus mutációk előrejelzésére a szövettani metszetek alapján. Ezek után következett a poszterek megtekintése, majd a délután során pedig sejtfelbontású transzkripciós adatok elemzéséről hallhattunk. Ez a modern módszer rengeteg adat keletkezésével jár, melyek feldolgozásához speciális módszerekre van szükség. Így különösen érdekesnek találtuk az adatok geometriai és topológiai módszereken alapuló ábrázolásáról szóló előadást.

Másnap a délelőtti előadások a proteomikáról és metabolomikáról szóltak, segítve szinten tartani tudásunkat ezen a gyorsan fejlődő területen. A módszerek bemutatásán kívül számos alkalmazási módról is szó esett, rendezetlen szerkezetű fehérjék vizsgálatától a daganatos sejtek evolúciójának nyomon követésén keresztül egészen a mezőgazdasági vonatkozásokig. A második poszterszekció után pedig a multiomikáé volt a főszerep. Számos elterjedt multiomikai módszer megalkotójától hallhattunk előadásokat, ilyen volt például az OmniPath és a MOFA. A konferenciát egy génregulátoros hálózatok vizsgálatáról szóló előadás zárta, mely után még egy utolsó pillantást vethettünk a kiállított poszterekre is. A széles tematikát felölelő kutatások között pedig mindenki megtalálhatta a saját érdeklődését, a kiállítókkal beszélgetve pedig lehetőség volt részletesebben megismerni munkáikat.

Takashi Hamada beszámolója:

A konferencia egy kiváló lehetőséget adott arra, hogy egy körképet adjon a bioinformatika területeiről, ami fontos abból a szempontból, hogy később milyen kutatási területre fogok specializálódni. Továbbá megerősítette bennem a bioinformatikai technológiák meghatározó szerepét a jövőben.

Az elmúlt 5 évben rengeteget fejlődtek a kutatási módszerek és a kutatóknak szinte minden kutatási területen szükségük lesz a bioinformatikára. Az információs teknológiák forradalmát éljük. Rengeteg terület van, amelyen tovább lehet fejlődni: adatok gyűjtése, elemzése, illetve a feldolgozott adatok alkalmazása a társadalomra kihatóan.

A konferencia azért is nagyon hasznos volt, mert meg tudtuk osztani a kutatási tapasztalatainkat több PhD-s diákkal más egyetemekről is. Köszönet a Bioinformatika Tanszéknek, hogy lehetővé tette a részvételem és értékes ismereteket szerezhettem.

A Semmelweis Egyetem Bioinformatika Tanszékét Bartha Áron képviselte egy poszter prezentáció keretében, aki az Adatok ábrázolása a bioinformatikában és a rendszerbiológiában tárgy egyik oktatója.

A nyertesek részvételét a konferencián az ELIXIR Magyarország szervezete tette lehetővé.