Hazai bioinformatikai kurzusok

2021/22-es tanév bioinformatika kurzusai

Új kurzus regisztrálása: Lakatos Viktória (lakatos.viktoria@ttk.hu)

Intézmény Szervezeti Egység Kurzus címe
ELTE Biokémia Tanszék Computational Biology Algorithms
ELTE Genetika Tanszék Analysis of Omics Data PR
ELTE Genetika Tanszék Bioinformatics L + PR
ELTE Genetika Tanszék Advanced R Programming for Biologists PR
ELTE Genetika Tanszék Bioinformatika szemináriumok EA
SE ÁOK Bioinformatika Tanszék  Klinikai Bioinformatika
SE ÁOK Bioinformatika Tanszék  Adatok ábrázolása a bioinformatikában és a rendszerbiológiában
SE BIT Bioinformatika Tanszék  Alkalmazott bioinformatika az onkológiában
SE AOELT-KT Bioinformatika Tanszék Adatelemzés és programozás orvosbiológusoknak II. 
AOK Bioinformatikai Központ Genomikai Praktikum II.
PPKE Információs Technológiai és Bionika Kar Data Visualization in Bioinformatics and Systems Biology
PPKE Információs Technológiai és Bionika Kar Integrated Structural Bioinformatics
PPKE Információs Technológiai és Bionika Kar Quantitative Biology
PPKE Információs Technológiai és Bionika Kar Számítógépes rendszerbiológia 
PPKE Információs Technológiai és Bionika Kar Data Analysis in Molecular Diagnostics
DE ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Multiomikai problémák megoldása R statisztikai programcsomaggal
DE ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Multiomikai adatelemzés Galaxy rendszerben
DE ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Multiomikai problémák megoldása R statisztikai programcsomaggal
DE ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Multiomikai adatelemzés Galaxy rendszerben
DE ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Bioinformatika
DE ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Bioinformatics
MATE Genetika és Biotechnológia Intézet Bioinformatika
MATE Genetika és Biotechnológia Intézet bioinformatics
BME VBK Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Bioinformatika

 

 

Intézmény Szervezeti egység Kurzus címe Kurzusvezető Honlap Időpont
DE ÁOK BMBI Bioinformatika Barta Endre   MSc tavasz
DE ÁOK BMBI Genomi bioinformatika Barta Endre   MSc ősz
DE ÁOK BMBI Génexpresszió analízis és funkcionális genomika (Adatanalízis a Galaxy platformon) Scholtz Beáta   MSc ősz
DE ÁOK BMBI Genomikai Módszerek (KLK MSC) Bálint Bálint László   MSc ősz
SE ÁOK Élettani Intézet Bioinformatika és genomanalízis az orvostudományban Cserző Miklós Link ősz
SE ÁOK I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Adatelemzés és programozás orvos biológusoknak  II.  Sebestyén Endre Link

tavasz

ELTE TTK Fizikai Intézet Biológiai Fizika Tanszék Bioinformatika, Gráfok a bioinformatikában, Szerkezeti bioinformatika Farkas Illés Link  
ELTE TTK Biológiai Intézet Genetikai Tanszék Bioinformatika Ari Eszter Link ősz
ELTE TTK Biológiai Intézet Biokémia Tanszék Kezdő programozás biológusoknak Erdős Gábor    
ELTE TTK Biológiai Intézet Biokémia Tanszék Fehérje bioinformatikai eszközök alkalmazása a gyakorlatban Dosztányi Zsuzsanna Link tavasz
ELTE TTK Biológiai Intézet Biokémia Tanszék Bioinformatika Dosztányi Zsuzsanna Link ősz
ELTE TTK Matematikai Intézet Számítógéptudományi Tanszék Bioinformatika Gy Grolmusz Vince

Link

tavasz
ELTE TTK Biológiai Intézet Biokémia Tanszék Számítógépes biológiai algoritmusok

Dosztányi Zsuzsanna

  tavasz
ELTE

TTK Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

Táplálékhálózatok szerveződése Jordán Ferenc   ősz
ELTE TTK Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék Python programozás Kun Ádám    
ELTE TTK Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék Programozás biológusoknak Kun Ádám    
ÁTE Élettani és Biokémiai Tanszék

Bioinformatika

Bartha Tibor

Link1
Link2

ősz
ÁTE   Bioinformatikai praktikum I., II. Solymosi Norbert    
ÁTE   Bioinformatikai praktikum (PhD) Solymosi Norbert    
ÁTE Ökológiai Tanszék Térinformatika Bede-Fazekas Ákos    
PTE TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék Bioinformatika Putnoky Péter Link tavasz
PPKE ITK  Integrált szerkezeti bioinformatika,
Java programozás bionikusoknak
Gáspári Zoltán Link1
Link2
 
PPKE ITK Bevezetés a bioinformatikába Pongor Sándor Link  
PPKE ITK Számítógépes rendszerbiológia II. Csikász-Nagy Attila   tavasz
PPKE ITK Biodata analysis program   Link  
SZIE ÉTK Sör és Szeszipari Tanszék Fehérjemérnökség és bioinformatika - Link ősz
SZIE Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola Geostatisztika a tájépítészetben Bede-Fazekas Ákos    
BME VBK Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Bioinformatika Pongor Sándor, Budinszky András Link tavasz
BME VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Bioinformatika 2 - proteomika

Poppe László Link ősz
BME VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Bioinformatika Antal Péter

Link1
Link2

 
BME TTK Algebra Tanszék Bioinformatika Miklós István Link tavasz
BME TTK Sztochasztika Tanszék Sztochasztikus modellek a bioinformatikában Tóth Bálint Link  
  Budapest Semesters in Mathematics Combinatorial and algorithmic aspects of bioinformatics Miklós István

Link1
Link2

 

 

Korábbi bioinformatika kurzusok

Intézmény Szervezeti egység Kurzus címe Kurzusvezető Honlap Időpont
DE ÁOK BMBI Train the Trainer workshop     2019. február közepe
DE ÁOK BMBI Data Carpentry     2019. tavasz
DE ÁOK BMBI Introduction to R programming (Software Carpentry workshop) Marco Chiapello, Fotis E. Psomopoulos Link 2018. dec. 01-02.
DE ÁOK BMBI RNA Seq Data Analysis by using the Galaxy platform Scholtz Beáta Link 2018. nov. 17-18.
SE ÁOK Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Alap bioinformatikai ismeretek új generációs szekvenáláshoz Molnár Mária Judit   2017. dec.
SE ÁOK Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete OFTEX kurzus: bioinformatika   Link 2015. okt.
SE ÁOK I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Data Carpentry Sebestyén Endre Link 2019. április 17-18.
ELTE TTK Biokémia Tanszék Bevezetés a bioinformatikába (MSc), Bevezetés a fehérje bioinformatikába (PhD) Tusnády Gábor   ősz