Az ELIXIR szervezete

Az ELIXIR-t mint kutatási infrastruktúrát, 2014-ben hozták létre, elosztott szervezeti struktúrával. Közponja az angliai Hinxtonban található Hub, mely a tagok (az egyes országok és az EMBL, összefoglalóan: Node-ok) tevékenységeit koordinálja. A szervezet felépítését, működését leíró Handbook of Operations dokumentum elérhető az alábbi linken keresztül vagy a képre kattintva.

Az ELIXIR további szervezeti egységei:

 • Director: az ELIXIR tudományos programjának végrehajtásáért az ELIXIR Board-nak felelős személy.
 • Heads of Nodes Committee: az ELIXIR Node-ok vezetőiből álló testület, mely a tudományos és technológiai stratégiát dolgozza ki
 • ELIXIR Board: az ELIXIR legfelsőbb rangú döntéshozó testülete
 • Scientific Advisory Board (SAB): az ELIXIR tudományos stratégiáját és az új Node jelentkezéseket véleményező tanácsadó testület
 • Industry Advisory Committee: az ELIXIR ipari együttműködési tevékenységében tanácsadó és támogató testület

 

Az ELIXIR működésének jogi kereteit alapító okiratként az ELIXIR Consortium Agreement (ECA) biztosítja, amely az EMBL és a tagállamok között jött létre 2014 január 12-én. A jogi képviseletet az EMBL látja el az internacionális szervezeti működéséből adódó előnyök és immunitások által.

 

Az ELIXIR gazdálkodása

Az ELIXIR Hub bevételét a tagállmok NNI-jével (Net National Income) arányos befizetések adják, melyből a személyi és működési kiadásokat, továbbá az EMBL által elvégzett adminisztratív feladatokat finanszírozzák. A Node-ok költségvetése független a Hub-tól, bevételeiket saját maguk teremtik elő mindennapi működést biztosító hazai kutatási támogatások, továbbá hazai és nemzetközi pályázatok révén. A Hub bizonyos szolgáltatások nyújtását a Node-okra bízhatja pénzbeli támogatás mellett: a Hub-tól a Node-ok csak ez úton részesülhetnek pénzügyi támogatásban. Ezeket a kihelyezett szolgáltatásokat Commissioned Services-nek hívják, két változattal:

 • Implementation Studies: rövidtávú (~1-2 éves) projektek. Céljuk a szolgáltatások fejlesztése, standardok elfogadtatása és a Node-ok kapcsolatainak erősítése, közte az új Node-ok bekapcsolása az ELIXIR közösségébe.
 • Infrastructure Services: hosszútávú projektek

 

Az ELIXIR működési felépítése

A Node-ok működését Node vezetője (Head of Node) fogja össze, két segítővel:

 

Az egyes Node-ok Coordinator-jainak feladatait fogják össze a Technical és Training Coordinators Group-ok, melyek rendszeres találkozók és telekonferenciák keretében segítik egymás munkáját és mozdítják elő az európai közös célokat.

Az ELIXIR-en belüli tevékenységek két csoportban szerveződnek:

 • Platform: 5 ilyen csoport létezik: Data, Tools, Compute, Interoperability és Training. Ezeket az ELIXIR céljaival összhangban hozták létre az ELIXIR által felvállalt feladatok hatékony elvégzése érdekében.
 • Communities (Use cases): Csoportok, melyek a tudományos közösség felől, alulról szerveződve jöttek létre. Feladataik elvégzésére az EXCELERATE H2020 pályázaton keresztül jutottak forráshoz. Feladataik között szerepel visszajelzést adni a Platform-ok által nyújtott szolgáltatások hasznosságáról.
  • 3D-Bioinfo, Galaxy, Intrinsically Disordered Proteins (IDP), Marine Metagenomics, Metabolomics, Microbial Biotechnology, Plant Sciences, Proteomics
  • Humán vonatkozásban: Federated Human Data, Human Copy Number Variation (hCNV), Rare Diseases